Amstelplein Q&A

Deze Q&A is opgesteld naar aanleiding van de informatie avond over het ontwikkelplan Amstelplein in Uithoorn op dinsdag 26 oktober 2021. Daarnaast zijn via de projectmail vragen gesteld over het project. Onderstaande gerubriceerde Q&A geeft de vragen die zijn gesteld met de daarbij horende antwoorden weer betreft het ontwikkelplan, het ontwerp, het proces en de uitvoering.

ONTWERP
UITVOERING