Herontwikkeling

Amstelplein Uithoorn

Kwaliteitsimpuls voor het centrum

Syntrus Achmea heeft namens eigenaar plannen voor herontwikkeling van het gebouw aan het Amstelplein in Uithoorn. Deze plek biedt kansen voor een kwalitatieve verbetering, levendigheid te optimaliseren en aan te sluiten bij de woonbehoefte & winkelwensen van de omgeving en gemeente. Daarnaast geeft de ontwikkeling een economische impuls aan het winkelcentrum en het historische centrum van Uithoorn. Ook past het kwaliteitsniveau van de ontwikkeling bij de ambities van Gemeente Uithoorn en wordt extra woningbouw toegevoegd. Plannen voor een nieuwe toekomst aan het Amstelplein.

74 appartementen

In totaal zullen 74 huurappartementen worden gerealiseerd op de locatie van de kantoren. Voor deze Wonen met een Plus appartementen staan betaalbaarheid, kwaliteit en functionaliteit centraal. Wonen met een Plus is een samenhangend en gecoördineerd aanbod van toegankelijke woningen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten.

Winkelpassage

Daarnaast wordt de winkelpassage grootschalig gerenoveerd. De uitstraling zal worden gemoderniseerd door middel van onder andere het vervangen van het dak van de passage, nieuwe toegangspuien, het aanpakken van de vloer en de verlichting. De nieuwe winkelpassage zal kwalitatief weer aansluiting vinden bij het aanbod dat het winkelcentrum reeds te bieden heeft.
De bestaande gevels van het object zullen ook worden gerenoveerd, hierbij is aansluiting gezocht bij de herontwikkeling en de winkelpassage.

Aanleiding voor herontwikkeling

De huidige leegstaande kantoren op deze prominente centrumlocatie in Uithoorn geven kansen voor een verbetering door herontwikkeling. De uitstraling van het object kan worden verbeterd en verhuurperspectief van de huidige kantoren is minimaal. Indien de bestaande kantoren niet grootschalig worden aangepakt is de verwachting dat de structurele leegstand aanhoudt. Een grondige aanpak; het realiseren van woningen op deze plek midden in het centrum waardoor uitstraling en functie beter passen bij de toekomst, achten wij hierdoor wenselijk voor de inwoners en bezoekers van Uithoorn, de gemeente en eigenaar.

Informatie avond 26 oktober 2021

Op 26 oktober 2021 heeft een informatieavond over het ontwikkelplan plaatsgevonden. De vragen die deze avond zijn gesteld en die wij hebben ontvangen per e-mail zijn gerubriceerd en beantwoord in een Q&A.

Klik hier om de vragen en antwoorden te bekijken.

Meest gestelde vragen

Hier kun je het antwoord op bijna alle vragen vinden.